Preguntes i respostes habituals
Tipus de valoració

Hi ha dos tipus de valoracions:

 • Autovaloració: Ubicada dins l'apartat Anàlisi de mercat. Per a usuari Professional. Procés semi-automàtic, ja que permet delimitar la cerca en polígons, eliminar testimonis, afegir comentaris professionals, imprimir la fitxa cadastral ...
 • iFrame: S'incrusta a la web del client. Per a usuari final. Procés preconfigurat i totalment automatitzat.

Les dues utilitzen el mateix algoritme.


Què és un iFrame?

Un iFrame, prové de la paraula anglesa, frame, que vol dir marc, és una web dins una altra web en un marc, com si fos una pantalla de video, on es reprodueix una altra web. En el nostre cas és un valorador d'immobles insertat dins la web, landing page, blog del client que li permet afegir la possibilitat de valorar immobles dins a la seva web i en marca blanca.


Perquè hi ha tantes bases de dades?

Esencialment hi ha tres bases de dades:

 • Immobles: Les dades extretes dels portals com a anuncis individuals.
 • Promocions: Les dades extretes dels portals i publicades com a promocions. Cal fer notar que no tots els portals tenen aquest particularitat.
 • Promotores: Les dades extretes de les webs de les promotores.

La resta de bases de dades són versions de mesos anteriors de les 3 mencinades a dalt.


Com s'eliminen els duplicats?

L'algoritme d'intetificació de duplicats, compara els següents camps i considera que un anunci es duplicat si tots ells coincideixen en tot els anuncis:

 • Preu: Ja sigui lloguer o venda segons el destí de l'anunci.
 • Metres construïts
 • Grup de tipologia
 • Domitoris, banys i lavabos

Desgraciadament no podem intervenir en com cada persona publica un anunci. Per tant, a vegades un mateix immoble es publica amb valors pels camps anteriors diferents. En aquestos casos no podem identificar l'imoble com a duplicat.


Què és un token?

És una cadena alfanumèrica que es genera automàticament i serveix per a identificar de forma única cada iFrame. Aquesta cadena s'insereix com a paràmetre al codi de l'iFrame que llavors s'insereix en la web, landing page o blog del client i fa que totes les valoracions quedin registrades en el compte del client amb aquell token, per dir-ho d'alguna forma és el DNI de cada iFrame. També permet que es pugui personalitzar l'iFrame al gust del client.


Puc afegir una foto de la façana treta del cadastre a l'informe PDF?

Sí. Es pot activar a Opcions Iframe incloure a l'informe PDF una foto de la façana extreta del cadastre i sempre que la cerca de l'immoble es realitzi a través del botó "Cerca RCs per l'adreça" en el moment de fer la valoració.


Hi ha límit per la mida d'un Excel o PDF?

Sí, el sistema no permet una descàrrega massiva de dades, sinó delimitada a zones concretes d'anàlisi.


Puc ampliar el radi de valoració del meu iframe?

Sí, es pot ampliar a posteriori 1 ó més províncies afegint a la quota 19€ + iva per cadascuna (16€ + iva si és pagament anual)


Puc enviar un correu automàtic diferent a un comprador o a un venedor?

Si, el sistema permet discriminar i personalitzar les plantilles de correu automàtic als clients. Per exemple, als venedors se'ls pot oferir serveis d'intermediació i als compradors producte en cartera.


No em deixa entrar a Homeprice Pro

Recorda que l'usuari no és el teu correu electrònic sinó el nom que vas escriure en aquest camp a l'hora de registrar-te! Si no ho recordes, pots regenerar la contrasenya al botó RECUPERAR CONTRASENYA


Què són i perquè serveixen els polígons?

En l'apartat de ANÀLISI DE MERCAT i sobre el mapa, es poden delimitar amb el botó esquerre del ratolí zones concretes a explorar dibuixant polígons. Recordeu-vos de tancar-los tornant a marcar el punt 1 !!!


Què fa el mòdul de màrqueting?

El mòdul de màrqueting permet organitzar campanyes específiques o de manteniment, tant sobre els leads generats a través de l'valorador web, com sobre la base de dades d'anuncis publicats de l'aplicatiu. Permet administrar les oportunitats rebudes, crear contactes o grups de contactes, productes, campanyes, realitzar enviament de SMS, gestionar les diferents landings i obtenir analítiques / detall de les visites rebudes.


Què són els plans?

Els plans defineixen quines prestacions té el teu usuari a HomepricePro. Des dels plans més elementals i bàsics, els de prova o el més complets. Sempre pots canviar de pla i les teves dades es mantidran. Demana informació clicant sobre l'icona de HomepricePro.


Què és un escenari?

En l'entorn d'anàlisis de mercat i per dir-ho d'alguna manera, un escenari és un foto del mapa actual amb els seus objectes. Això vol dir que es registren en el teu compte, els testimonis descarregats i filtrats, el polígon seleccionat, el zoom i la ubicació. El nom de l'escenari, per defecte, és l'adreça del centre del mapa, però pots posar-hi el que vulguis. Aquesta funció et permet recuperar sempre que vulguis els escenaris desats. Al recuperar-los pots triar si descarregues els testimonis actuals i per la base de dades que vulguis o els enregistrats en el moment en que els vas desar.


Com puc personalitzar el meu valorador web?

A OPCIONS IFRAME hi ha un camp anomenat DISSENY CSS en el qual es pot introduir codi per personalitzar els fons, números, tipografies, etc., d'acord amb el manual corporatiu de l'empresa. De la mateixa manera, en les plantilles de correu es pot afegir logo, colors, tipografies, url 's, etc., en FONT HTML. Així la integració de l'valorador / iframe a la teva web serà perfecta !!!


Perquè alguns correus no arriben als meus clients?

Desgraciadament, avui en dia, no hi ha cap manera fiable d'assegurar que un email ha arribat al destinatari. Degut al creixent nombre d’emails que acaben essent spam, ofertes comercials no desitjades, emails de captura de dades, emails amb virus, emails espies, etc... els servidors de correus, per a donar servei als seus usuaris, han hagut de crear filtres per a protegir-los i lliurar només els correus nets i polits.

Aquest processos de filtratge els fan ordinadors que no sempre l’encerten i es bases en algoritmes que suposadament van aprenent de les decisions dels usuaris. Per exemple, si un usuari esborra o marca un correu com spam, és molt probable que aquell domini del email quedi marcat pel futur. També analitzen continguts dels emails, assumpte i molts altres paràmetres, com orígens de les IP o coincidència d’aquestes amb el remitent.

Tot això fa que ni nosaltres ni gairebé ningú pugi assegurar la recepció dels mateixos. Certament hi ha consells bàsics per a evitar-ho al màxim, per exemple, els correus amb remitents tipus admin@domini.com, info@domini.com, webmaster@domini.com, és a dir genèrics, no són aconsellables.

Els correus procedents de servidors poc coneguts o poc estesos son més fàcilment bloquejables, per això moltes vegades un mateix correu enviat des del teu correu amb el teu domini o enviat des de Gmail, Outlook, Hotmail, Proton, AOL, Zoho, iCloud, Yahoo, GMX ... tenen resultats molt diferents.

A Homeprice contínuament estem valorant alternatives per a evitar aquests efectes, de fet, oferim la possibilitat de connexió amb Hubspot per evitar-ho de forma significativa donat que una vegada connectat amb aquest servei són ells els que poden enviar els correus en nom teu i disposen d’algoritmes molt avançats per a augmentar de forma significativa el lliurament d’emails. Hubspot ofereix plans gratuïts per a començar que donen bastant joc.

També t'ofereim la possibilitat de que configuris el teu propi servidor de correu per a enviar els correus evitant així que el domini que envia el correu sigui diferent al del remitent.

També t'aconsellem que revisis que la teva IP pública o domini no estigui a llistes negres; pots comprovar-ho al següent enllaç: mxtoolbox


Com funciona l'algoritme de valoració?

L'usuari determina una ubicació en el mapa, ja sigui per adreça, movent la icona sobre el mapa, prement el botó que el porta a la seva ubicació actual, o per referencia cadastral. En qualsevol d’aquest casos el resultat és que s’obtenen unes coordenades de la ubicació a valorar. Amb aquestes coordenades, comença el procés de cerca de testimonis propers. La zona on es delimita la cerca dels testimonis ve determinada pels següents factors:


- Polígon: Si l’usuari té configurats polígons, es comprova si les coordenades cauen en algun dels polígons seleccionats. Si és així, es descarreguen tots els testimonis dins el polígon que coincideixin amb els paràmetres establerts de: Tipologia d’habitatge, superfície (amb el rang establert de marge per sobre i per sota) i dormitoris. S’eliminen els duplicats i si la quantitat de testimonis resultant és igual o superior a l’establerta, com a mínim, per aquell polígon, es passa al pas comú final.

- Radi: En cas de no existir polígons coincidents, es cerca per radi, començant de menys a més amb una escala preconfigurada i amb els mateixos filtres aplicats en la cerca per polígon. El procés es repeteix fins que, un cop eliminats els duplicats, el nombre de testimonis obtinguts és igual o superior al requerit. En cas de superar al màxim nombre de testimonis establert, s’ordenen per distància, s’eliminen els excedents i es passa al pas comú final.

- Pas comú final: Un cop obtingut el nombre desitjat de testimonis, es calcula la mitjana de preu metre quadrat, descartant, si és necessari, aquells testimonis que estiguin extremadament fora de la mitjana. Es calculen els correctors establerts en l’apartat calibratge, els preus en base als paràmetres configurats en l’apartat preus, s’actualitzen els valors al registre, i, en funció de la configuració establerta en les opcions de l’iFrame, s’envia el correu al client, a l’usuari, s’actualitzen valors a serveis exteriors com Hubspot i finalment, s’envia el resultat al navegador que mostrarà els valors o opcions en funció de la configuració que tinguem establerta.


Quins paràmetres té l'iframe?

Source, tracking i motivation.


Per què serveix el paràmetre source a l'iFrame?

El contingut d'aquest paràmetre s'enregistra en el camp origen del registre de valoracions però té moltes més aplicacions. Pregunta'ns!


Per què serveix el paràmetre tracking a l'iFrame?

Serveix per a indicar quan es començara a enregistrar l'activitat de l'iframe al registre de valoracions.

 • 0 per començar des del primer moment en que es cridat. S'ha d'anar en compte en els casos en que l'iframe s'incrusta en una pàgina no dedicada al valorador donat que cada cop que es cridi aquesta pàgina es crearà un registre. 
 • 1 per fer-ho en el primer moment en que algun element de l'iframe es clicat. Ideal pels casos en que l'iframe s'incrusta en una pàgina no dedicada al valorador com la pàgina principal.
 • Del 2 al 4 per a fer-ho a partir del moment en que s'avança al pas indicat pel valor del camp. Pensat pels casos en els que es vol reduir la quantitat de registres.

Per què serveix el paràmetre motivation a l'iFrame?

Per a escollir el valor per defecte del camp motivació i evitar que l'usuari hagi de seleccionar. Si no s'especifica aquest camp, l'iframe mostra un desplegable amb dues opcions. Aquesta possibilitat és útil quan es volen fer dues pàgines separades, una per a compra i l'altra per a venda o només una de les dues. El paràmetres són motivation=sell o motivation=buy i un exemple d'iframe seria:

<iframe id="iframe" src="https://next.pro.homeprice.es/ca/iframe?token=feqech4ys0eoom1poz3bxj&motivation=sell" allow="geolocation" style="border:0;width:100%;height:800px"></iframe>


Què vol dir "calibrar" l'iFrame?

El valorador ve calibrat per defecte. Ara bé, com tots els mercats tenen les seves particularitats, l'aplicatiu permet ajustar una sèrie de paràmetres a gust de cada usuari, en funció de si la valoració és de lloguer / compra, residencial, comercial, etc., de manera que els correctors que s'apliquen actuen de forma diferent.

És important destacar que en l'apartat de Característiques i només en aquest, els valors que estiguin a 0 no apareixen en el formulari de valoració de l'iFrame i per tant, no tindran cap efecte.


Per què hi ha fotos no disponibles?

Atès que la recopilació i depuració de les dades és un procés que dura 3-4 setmanes, en alguns casos els links que porten a les fotos en els anuncis originals dels portals ja no estan disponibles. En la majoria dels casos perquè l'anunci ja s'ha despublicat. Això és fàcilment comprovable clicant al link de l'anunci original i veient si encara està disponible. Malgrat tot, nosaltres creiem que la informació a títol comparatiu segueix essent vàlida. Per això la mantenim fins a la següent pujada, que llavors ja passa a formar part d'una versió anterior de la base de dades, amb la que podem fer els històrics. En alguns casos i per alguns portals, s'apliquen limitacions d'accés a les fotos que no permeten visualitzar la mateixa foto massa vegades seguides i passat un temps ja són accessibles un altre cop.Teniu una API per fer valoracions?

Sí. En aquells casos que es vulgui una integració més transparent o personalitzada es pot connectar directament amb la nostra API, sense passar per l'iframe.